Uncategorized

BÌNH THỦY TINH

BÌNH THỦY TINH Khi cuộc sống của bạn xem chừng có quá nhiều thứ để làm; 24 giờ trong ngày không đủ; hãy nhớ đến câu truyện bình thủy tinh và hai tách cà phê. Trong lớp Triết Học, giáo sư đã đứng đó với vài món đồ trước mặt. …