Uncategorized

Kèo Muggle Quidditch

Kèo Muggle Quidditch, team cô Thesa với thầy Liam tính thế nào đây? Vote dùm tui một ngày để biết đường chuẩn bị rồi còn họp lại tập huấn một bữa nha :'( A. Sáng chủ nhật tuần này. B. Chiều chủ nhật tuần này. C. Sáng chủ nhật tuần …

Uncategorized

Hôm nay a phải xin lỗi e thật rồi

Hôm nay a phải xin lỗi e thật rồi. Một làn đầu và cũng là lần cuối a thất hứa với e. Cũng vì công việc nên a để e phải buồn, phải đợi. A xin lỗi. A sẽ về với e sớm nhất. Ông xã yêu e rất nhiều …

Uncategorized

Rốt cuộc thì mày kg làm được gì cả

Rốt cuộc thì mày kg làm được gì cả. Mày chỉ giỏi nói xuông thôi Du à ! Mày đang bị nhấn chìm trong những lý luận quèn mà mày cho là tâm đắc. Thằng bất tài, thằng ăn hại, thằng vô tích sự, kg ra gì, thằng ảo tưởng. …

Uncategorized

Thế là Trung Thu này a không về

Thế là Trung Thu này a không về. A đã hứa sẽ chở e đi thả thuyền mà giờ hủy hết. A định chở e đi chơi mà giờ hỏng hết. Ta hận vô cùng ! Sao lại thế chứ ? Không có học mà cũng không thể đi đâu …