Uncategorized

CHIỆN TẾ NHỊ

CHIỆN TẾ NHỊ Không phải nói chứ… từ ngày em dùng ” cái đấy” nó làm cuộc sống em thay đổi các chế ạ. Các chế nghĩ coi. U35 mới 1 con thôi lại còn sinh mỗ nữa. Ấy vậy mà… mỗi lần iu nó cứ mất cái cảm giác. …