56

Mấy ngày vừa rồi mình đọc được nhiều “ý kiến” chê cụ Thái Bá Tân không biết làm thơ, làm thơ con cóc, thơ nôm na…

Mấy ngày vừa rồi mình đọc được nhiều "ý kiến" chê cụ Thái Bá Tân không biết làm thơ, làm thơ con cóc, thơ nôm na mách qué, thơ vớ vẩn, ngớ ngẩn, vv và vv. Dù mình đã biết sự thật là gì nhưng nhân dịp này mình quyết …