Uncategorized

Trọng lực học

  Trọng lực học http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18636 #trongluchoc #thuviensodaihocquocgiahanoi Trọng lực học là khoa học về trường trọng lực của Trái Đất và tương tác của nó với các vật thể ở bên trong, trên bề mặt và bên ngoài Trái Đất. Thành phần chủ yếu của trường trọng lực là lực …

Uncategorized
19

Buổi trưa no căng

  Buổi trưa no căng, lần đầu ăn thịt kho hột vịt với rau đắng, cọng súng, kèo nèo ngon quá chài. See Translation

Uncategorized
1

Bạn í bảo

Bạn í bảo, trong trường hợp xấu nhất, nếu xảy ra, hy vọng cô ấy sẽ có mặt tại phiên xử để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bạn. Cổ bảo cùi bắp như cổ mà hy vọng gì Bạn trả lời, ko sao cả, có mặt là sự …

Uncategorized
3

Hãy cố vươn vai mà đứng

  Hãy cố vươn vai mà đứng Tô son lên môi lạnh lùng Hãy cố yêu người mà sống Lâu rồi đời mình cũng qua. See Translation

Uncategorized

Vietnamese treebank construction and entropy

  Vietnamese treebank construction and entropy-based error detection http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28373 #treebank #naturallanguageprocessing #treebankconstructionprocess Treebanks, especially the Penn treebank for natural language processing (NLP) in English, play an essential role in both research into and the application of NLP. However, many languages still lack treebanks and building a treebank can be very …

Uncategorized

Phong hóa

  Phong hóa http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18059 #phonghoa #diachat #thuviensodhqghn Phong hóa là quá trình phá hủy cơ học và phân giải hóa học các đá và quặng xẩy ra trên bề mặt Trái Đất dưới tác dụng của nước, nhiệt độ, khí oxy, khí carbonic và sinh vật. Quá trình phong hóa …