Uncategorized

Giới thiệu luận văn “Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam”

  Giới thiệu luận văn “Chính sách phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam” Tác giả: Đào Duy Nghĩa http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15443 #thunhapcanhan #phanphoithunhapcanhan Luận văn bao gồm các nội dung chính – Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về phân phối thu nhập và chính sách …

Uncategorized

Tìm hiểu học thuyết về nghiệp trong đạo Phật

  Tìm hiểu học thuyết về nghiệp trong đạo Phật http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53490 #phatgiao #nghiep #quabao Nghiệp tiếng Phạn là karma hay karman, tiếng Pali là kamma, có nghĩa là một “hành động”, một “hành vi”. Đối với quảng đại quần chúng Tây phương và có thể cả Á đông, nghiệp đôi …

Uncategorized
11

Mình bị mất điện thoại rồi huhu

Mình bị mất điện thoại rồi huhu Ngoại trừ phải liên hệ công việc với mấy anh đẹp trai ông chủ mình, mình đang cân nhắc việc có tiếp tục sử dụng điện thoại ko Hay các ông chủ cứ gửi email các vấn đề cần tư vấn, em sẽ …

Uncategorized

Miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

  Miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14489 #luathinhsu #mientrachnhiemhinhsu #thuwviensodhqghn Miễn trách nhiệm hình sự (viết tắt TNHS) là một chế định được quy định trong luật hình sự Việt Nam. Cơ sở của miễn TNHS cũng xuất phát từ cơ sở của TNHS, …

Uncategorized
14

Chính thức ghiền cô Tiết

  Chính thức ghiền cô Tiết, nhầm, các món ăn của cô Tiết :))) Hôm nay được ăn món bún cá (mà do đi trễ nên ăn cơm thay bún), mà ta nói ngon gì đâu luôn á. Nhất là món này là mình không bao giờ ăn được do …

Uncategorized

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo sử dụng công cụ trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo EEWOWW tháng 8/2017

Thông báo tổ chức các lớp đào tạo sử dụng công cụ trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo EEWOWW tháng 8/2017 EEWOWW là công cụ hỗ trợ nhà nghiên cứu trong hoạt động thu thập, tổ chức quản lý và chia sẻ thông tin tham khảo, phục …

Uncategorized

Giới thiệu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet”

  Giới thiệu luận văn “Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet” Tác giả: Trần Anh Tuấn http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14571 #dichvumang #manginternet Luận văn bao gồm các nội dung chính – Khái quát sự phát triển của mạng Internet và yêu cầu về chất lượng dịch vụ – các mô hình …