Uncategorized

Phong hóa

  Phong hóa http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18059 #phonghoa #diachat #thuviensodhqghn Phong hóa là quá trình phá hủy cơ học và phân giải hóa học các đá và quặng xẩy ra trên bề mặt Trái Đất dưới tác dụng của nước, nhiệt độ, khí oxy, khí carbonic và sinh vật. Quá trình phong hóa …