Uncategorized

CÁT BỤI

CÁT BỤI “Hoa đẹp, hoa thơm rồi hoa tàn, Người giàu, người nghèo rồi cũng trở về với cát bụi.” Con người được sống khỏe mạnh chính là hạnh phúc nhất rồi, những thứ khác đều là phù du cả. Đừng cho rằng bạn có tiền, nếu không có sức …